כדאי לשים לב לכמה נקודות חשובות הכרוכות
ברכישת פוליסת ביטוח דם טבורי. ראשית, חשוב שהפוליסה תכסה את כל בני המשפחה ולא רק
את היילוד עצמו. שנית, שימו לב שהפוליסה תקפה למגוון של טיפולים רפואיים ולא רק
במקרה של סכנת חיים ממשית ומיידית, סעיף שעלול לבטל את מרבית המקרים הרפואיים,
שאינם מוגדרים כסכנת חיים גם אם הם קשים וחמורים. מבחינה רפואית – לא כל דם טבורי
מתאים לכל מטופל ולכן על הפוליסה לכסות מצב שבו יש אי התאמה וצורך לחפש תרומת דם
טבורי מתורם אחר. מבחינה בירוקרטית – ודאו שהפוליסה מכסה גם אשפוז וטיפולים
בחו"ל וכן רכישה ומימון של תרופות גם לאחר תקופת האשפוז והטיפול. עדיף לרכוש
פוליסת ביטוח פרטית, המותאמת לצרכים ולדרישות שלכם ולא להתפשר על פוליסה קולקטיבית,
שנרכשת בדרך כלל על ידי החברה הפרטית מחברות ביטוח שונות כחלק מחבילת פוליסות,
ושהקריטריונים וההגדרות בה קבועים מראש. רצוי לרכוש את הפוליסה ישירות מחברת ביטוח
גדולה, ולא בתיווך חברות שימור הדם הטבורי. כך תוכלו בדרך כלל גם לקבל פולסה שאינה
כוללת תקרת החזר הוצאות.