Archive for November, 2013

לחץ…, קישור

האנשים מאמינים שאם ילמדו, יוציאו
ציון פסיכומטרי גבוהה, יתקבלו ללימודים במוסד יוקרתי וימצאו עבודה טובה שבה יוכלו
לעבוד בעבור מישהו אחר – אז יהנו מחיי שפע ושגשוג.

האמת, כידוע, רחוקה מכך שנות אור.

הבעיה של אנשים היא שאינם יודעים כיצד
לכלכל את צעדיהם בתבונה – הם חיים מעל רמת החיים שלהם ולכן הם נאלצים לעבוד על מנת
להחזיר חובות ולא מנסים ליצור נכסים שיקלו עליהם את המאבק היומיומי.

אנשים רבים אינם טורחים לשמור כספים
לקראת הגיל השלישי – הם סומכים על הממשלה שתעשה זאת בעבורם ואילו הממשלה מצידה לא
תמיד ששה לעזור, פעמים רבות זה מעל לכוחותיה לעזור לכל אותם אנשים שלא הקפידו
לחסוך גרוש לבן ליום שחור.

הבשורה הטובה היא שניתן לשנות את המצב.

אם רק תקפידו לחסוך בכל חודש סכום קטן
ולהשקיע אותו בנכסים מניבים תוכלו לשפר את מצבכם לבלי הכר.

אם רק תפסיקו להכביד על תזרים המזומנים
החודשי שלכם באמצעות התחייבויות תוכלו לשנות את מצבכם הכלכלי.

פה

בריאות וביטוח דם טבורי – למה חשוב
לשים לב בעת רכישת ביטוח?

שירותי הבריאות הציבוריים כיום לא מציעים
ליולדות את אחד השירותים המתקדמים ביותר: שימור דם טבורי. דם טבורי הוא דם המופק
מחבל הטבור של היילוד ומן השלייה מיד לאחר הלידה. דם טבורי הוא מקור לתאי גזע, שבאמצעותם
אפשר לטפל במגוון מחלות תורשתיות, מחלות סרטניות ופגיעות שונות במערכת החיסון.
אמנם כיום רוב הטיפולים באמצעות השתלת תאי גזע הם חלק מסל הבריאות הכללי, אך יש
בשוק חברות פרטיות שמציעות איסוף ושימור דם טבורי, שישמש בעתיד את התינוק ואת בני
משפחתו בלבד. מי שמעוניין באופציה כזו חייב, כאמור, לרכוש את שירותיה של חברה
פרטית מיוחדת שעוסקת בכך ולשלם כמה אלפי שקלים תמורת השירות.

החברות שעוסקות באיסוף ושימור דם טבורי
מציעות בדרך כלל גם ביטוח נלווה לפרוצדורה. מטרתה של פוליסת ביטוח דם טבורי היא
לבטח את היילוד ואת בני משפחתו ולהבטיח כיסוי לעלויות הטיפול הרלוונטיים בעתיד.
כאמור, מרבית הטיפולים כלולים כיום בסל הבריאות וממומנים על ידי קופות החולים,
כחלק מחוק ביטוח בריאות ממלכתי. אולם מי שמעוניין להרחיב את אפשרויות הטיפול
הרפואי שלו או לשפר אותן, יכול להשתמש בשירותי חברה פרטית לאיסוף דם טבורי.